E-faktury a VAT i koszty uzyskania przychodu

 Kliknij i podziel się tym z innymi! 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Drukuj

 

Ostatnie wydarzenia związane z sytuacją epidemiologiczną sprawiły, że coraz większa liczba przedsiębiorców modyfikuje swoje firmy tak, by dostosować je do możliwości pracy zdalnej. Przedsiębiorstwa poświęcają wiele godzin pracy oraz niemałe nakłady finansowe by stworzyć bazy wszystkich danych w formie elektronicznej. Poza sprawami takimi jak zadbanie o bezpieczeństwo dokumentów czy funkcjonalność przygotowanych baz, nasuwają się również pytania, np. czy jeśli przeniesiemy wszystko w tzw. chmurę, możemy pozbyć się wersji papierowych?

Ustawa o rachunkowości wskazuje, że dowód księgowy powinien zawierać:

 • określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,
 • określenie stron dokonujących operacji gospodarczej,
 • opis operacji oraz jej wartość,
 • datę dokonania operacji, a jeśli dowód został sporządzony w innym terminie – także datę jego sporządzenia,
 • podpisy obu stron,
 • stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach, podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

 

Dowód księgowy, który będzie właściwy do prowadzenia ksiąg rachunkowych, będzie także prawidłowy do celów podatkowych. Należy mieć na uwadze, że dowody księgowe powinny dokumentować rzeczywiste operacje gospodarcze. 

Jednocześnie, należy podkreślić, że na gruncie podatkowym wydatek stanowi koszt uzyskania przychodu jeżeli:

 • jest definitywny, czyli wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • podniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie znajduje się w grupie wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

 

Tym samym udokumentowanie danych operacji gospodarczych w formie elektronicznej jest dopuszczalne, pod warunkiem, że spełnione zostają powyższe zasady. Jak wskazuje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w jednej z indywidualnych deklaracji, archiwizowanie faktur elektronicznie jest możliwe i pozwala za zaliczenie ich w koszty uzyskania przychodu. 

Poza podatkiem dochodowym podatnicy często martwią się, że w przypadku VAT nie będzie możliwości odliczenia podatniku lub też prawo do odliczenia zostanie zakwestionowane, jeśli forma papierowa faktury zostanie zniszczona. Na podstawie art. 112 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone do celów rozliczenia podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczeniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.  Przepis ten nie wskazuje, w jaki sposób podatnicy mają przechowywać dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia tym podatkiem. Podatnik zobowiązany jest zapewnić odpowiednim organom na żądanie, bezzwłoczny dostęp do faktur, a jeśli są przechowywane w formie elektronicznej – pobranie ich i udostępnienie ich organom. 

Jeśli podatnik zeskanuje i zachowa w swoim systemie elektronicznym faktury, a następnie zniszczy wersję papierową, organ podatkowy nie ma żadnych możliwości zakwestionowania takiej formy przechowywania dokumentów zarówno na gruncie ustaw o podatkach dochodowych, jak i ustawy o VAT, pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek wynikających z tych przepisów. 

Wpis stworzony na podstawie informacji podanych w  czasopiśmie „Doradca VAT” nr 164. 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.