Program szkolenia

 

 1. Wstęp
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r.
 • Z czego wynika reforma ochrony danych osobowych
 • Kto i kiedy ma obowiązek stosować się do przepisów RODO?

 

 1. Podstawowe definicje
 • Co to są dane osobowe?
 • Kiedy i gdzie przetwarzamy dane osobowe?
 • Profilowanie danych
 • Anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych
 • Kto powinien chronić dane osobowe
 • Zasady przetwarzania danych osobowych

 

 1. Kto jest kim? Administrator i Podmiot przetwarzający (procesor).Jakie ma obowiązki? Kiedy mamy do czynienia z współadministrowaniem danymi osobowymi?

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem
 • Rodzaje oraz przetwarzanie danych osobowych – katalog kategorii
 • Przetwarzanie danych osobowych dzieci
 • Zgoda i warunki na przetwarzanie danych

 

 1. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane
 • Prawo do:
  • Dostępu do danych
  • Sprostowania danych
  • Bycia zapomnianym
  • Ograniczenia przetwarzania
  • Przenoszenia danych osobowych
  • Sprzeciwu
  • Jak postępować z żądaniami osób, których dane dotyczą?
  • Zasady postępowania w przypadku otrzymania żądania podmiotu danych osobowych.

 

 1. Zagrożenia dla ochrony danych osobowych i związane z nimi środki bezpieczeństwa:
 • Korzystanie z sieci Internet i poczty e-mail.
 • Korzystanie z komputera, telefonu służbowego i urządzeń przenośnych.
 • Udzielanie telefonicznej, elektronicznej i bezpośredniej informacji dotyczącej danych osobowych.
 • Postępowanie z hasłami i plikami dostępowymi.
 • Przetwarzanie danych osobowych w formie papierowej.
 • Tworzenie kopii zapasowych danych osobowych przechowywanych w formie elektronicznej.
 • Korzystanie z kluczy do obiektów i pomieszczeń.
 1. Tworzenie dokumentacji do przetwarzania danych
 • Obowiązki dokumentacyjne w RODO – polityki, regulaminy, rejestry
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązki informacyjne – klauzule informacyjne dla poszczególnych procesów przetwarzania danych

 

 1. RODO a dział kadr
 • Ochrona danych w procesie rekrutacji
 • Ochrona danych w procesie zatrudnienia
 • Jak przygotować firmę do zmian w kodeksie pracy?
 • Monitoring wizyjny –obowiązki wobec pracowników i osób zewnętrznych
 • Jak przestrzegać przepisów w aktach osobowych, kwestionariuszach osobowych, listach obecności i regulaminach pracy?
 • Środki ochrony danych dokumentacji kadrowej.
 • Kiedy pracownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
 • Szczególne wymogi, dotyczące ochrony danych osobowych kadrowych oraz terminy ich przetwarzania.

 

 1. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych
  • Kiedy należy go powołać?
  • Jaka jest jego rola w firmie?
  • Współpraca z Inspektorem Ochrony Danych

 

 1. Zgłaszanie naruszania ochrony danych
 • Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych.

 

 1. Odpowiedzialność prawna
  • Sposób kontroli przez UODO oraz kary finansowe

 

 1. Pytania i dyskusje

Na szkoleniu zapewniamy:

 

 • Materiały szkoleniowe: długopis, notatnik
 • Przerwę kawową, lunch
 • Certyfikat ze szkolenia