Cel szkolenia

 1. Poznanie ogólnych pojęć o sprzedaży i zasadach postępowania z klientami
 2. Zrozumienie procesu sprzedaży/wsparcie procesu
 3. Taktyki sprzedaży
 4. Negocjacje
 5. Maksymalizacja wydajności
 6. Ja jako osoba w procesie sprzedaży –moje pozytywne i negatywne cechy, które tworzą proces sprzedaży

Program szkolenia

 1. Cechy sprzedawcy –poznanie swoich preferencji
 2. Przekonania sprzedażowe
 3. Umiejętności i sposób postępowania:
 • Budowanie harmonijnej relacji z klientem
 • Zadawanie pytań w celu zrozumienia potrzeb klienta
 • Wywieranie wpływu aby móc ukazać zalety produktu
 • Prowadzenie efektywnej rozmowy telefonicznej
 1. Motywacja –jako zastrzyk energii do działania
 2. Self- coaching
 3. Etapy skutecznego procesu sprzedaży
 4. Ustalanie rzeczy ważnych i ważniejszych –priorytety
 5. Przygotowanie dobrego planu działania
 6. Wyznaczanie realnych celów
 • Cele jako korzyści w określonych sytuacjach
 1. Wiarygodność –cecha, której oczekują kupujący
 2. Dopasowanie i odzwierciedlenie w komunikacji z klientem
 3. Nastawienie i odpowiednie podejście do klienta
 • Zasady zadawania pytań
 • Obszary, którymi warto się zainteresować podczas etapu sprzedaży
 1. Aktywne słuchanie –podstawowy element sprzedaży
 • Zasady aktywnego słuchania
 • Ograniczenia słuchania
 1. Negocjacje w procesie sprzedaży
 • Definicja negocjacji
 • Zasady negocjacji
 • Taktyki negocjacyjne
 1. Prospekting –czy jest potrzebny?
 • Czym charakteryzuje się prospekting?
 • Metody skutecznego poszukiwania klientów
 1. Pierwsze spotkanie z klientem –jak się przygotować, jak je przeprowadzić
 2. Jak tworzyć dobre oferty?
 • Przygotowanie odpowiedniej i wiarygodnej oferty
 • Prezentacja oferty
 1. Podsumowanie

Metody stosowane podczas szkolenia

 1. Wykład z prezentacją
 2. Studium przypadku
 3. Ćwiczenia
 4. Ćwiczenia z parafrazy, klaryfikacji, zadawania pytań