W związku z panującą w Polsce i na świecie sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia organizowanie wydarzeń skupiających większe grupy osób zostaje zawieszone. 


Dbając o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników obecnie nie prowadzimy szkoleń ani warsztatów. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz kont na portalach społecznościowych, gdzie zamieszczamy aktualizacje na temat działalności naszego Studia.

ŻYCIE SPOŁECZNE

WYDARZENIA KULTURALNE – OGRANICZENIA


ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Muzea i galerie sztuki

 • zakaz udostępniania zbiorów w zamkniętych pomieszczeniach oraz organizowania wydarzeń z udziałem publiczności
 • możliwość udostępniania przestrzeni i zbiorów znajdujących się na wolnym powietrzu oraz organizowania wydarzeń online

Teatry, opery, filharmonie

 • zawieszenie wszystkich wydarzeń z udziałem publiczności
 • możliwość organizowania wydarzeń online
 • możliwość prowadzenia działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak: próby i ćwiczenia, nagrania fonograficzne i audiowizualne

Kina

 • zakaz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo z udziałem publiczności w kinach i na otwartej przestrzeni

Domy i ośrodki kultury

 • zakaz działalności związanej z udziałem publiczności, w tym prowadzenia działalności edukacyjnej, projekcji filmów oraz organizowania koncertów i wernisaży
 • możliwość prowadzenia działań edukacyjnych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość
 • możliwość organizowania wydarzeń online
 • możliwość prowadzenia działań takich jak próby i ćwiczenia (niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych) przez zorganizowane grupy artystyczne

Biblioteki

 • możliwość udostępniania zbiorów, pod warunkiem przebywania w bibliotece nie więcej niż 1 osoby na 15 m² powierzchni, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o limicie osób

Obowiązuje do: 9 kwietnia 2021 r.

 

 

ZGROMADZENIA I SPOTKANIA


ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

W imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób- do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą.

Szczegółowe informacje dot. zasad organizacji zgromadzeń i spotkań dostępne są w rozporządzeniu.

Obowiązuje do: 9 kwietnia 2021 r.

 

 

WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE


ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Obowiązuje zakaz organizacji tego typu wydarzeń.

Obowiązuje do: 9 kwietnia 2021 r.

 

 

TARGI, WYSTAWY, KONGRESY, KONFERENCJE


ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.

Obowiązuje do: 9 kwietnia 2021 r.

 

Źródło:  www.gov.pl