Wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej – co warto w nim uwzględnić?

Ubiegając się o dofinansowanie na firmę musisz złożyć wniosek wraz z załącznikami. To, które załączniki dołączysz do wniosku i ile ich będzie, decyduje pośrednio o tym, na jaką kwotę możesz liczyć. Jest pewien stały zestaw załączników, który musisz dołączyć do wniosku o dotację z PUP. Przede wszystkim będą to zestawienia zakupów, kalkulacje przychodów, oświadczenia poręczycieli, CV, świadectwa ukończenia […]