Idea

Mowa jest często źródłem nieporozumień, bo nie słuchamy tego co mówi do nas druga osoba. Zamiast wysłuchiwać do końca wypowiedzi i spróbować zrozumieć intencję, przerywamy i odpowiadamy ze swojej perspektywy. Codzienne rozmowy obfitują w ocenę i krytykę co stwarza automatyczną barierę i zamyka dalszą konstruktywną rozmowę. Rozmawianie jest sztuką, którą warto doskonalić.

Zakres tematyczny

  1. Rozróżnianie faktów od oceny
  2. Słowa, które budują relacje
  3. Komunikacja werbalna, jak nie tworzyć barier, aktywnie słuchać i dobrze formułować pytania
  4. Style komunikowanie się, czyli jaki masz obraz samego siebie i co najczęściej stosujesz
  5. Informacja zwrotna -jak jej udzielać i ją przyjmować

Rozpoznawanie faktów od oceny

Poznanie i zastosowanie technik aktywnego słuchania

Zapoznanie się z barierami komunikacyjnymi

Nauczenie się stosowania komunikatu typu “ja”

Poznanie własnego stylu komunikacji i dokonanie korekty