Kody GTU

 Kliknij i podziel się tym z innymi! 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Drukuj

Wraz z nowym plikiem JPK_VAT ustawodawca wprowadził jeszcze kilka nowości, między innymi kody GTU, którymi należy oznaczać niektóre dostawy towarów lub świadczenia usług. Dotyczy to towarów i  usług, których sprzedaż jest szczególnie narażona na nadużycia. Kody GTU to rodzaj kwalifikacji określającej przynależność sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług do jednej z trzynastu wyodrębnionych grup. 

Jeżeli przedsiębiorca świadczy usługi lub dokonuje sprzedaży towarów należących do jednej z wymienionych grup, oznaczenie transakcji jest jego obowiązkiem. Brak oznaczenia w JPK_V7 traktuje się jak błąd formalny. Dlatego możemy otrzymać wezwanie do uzupełnienia braku wymaganego symbolu.

Kod GTU nie musi być podawany na wystawianych fakturach, może zostać uwidoczniony wyłącznie w JPK_V7. Jednocześnie gdyby podatnik zdecydował się wprowadzić GTU na fakturze, nie będzie to błędem. 

Kod GTU

Rodzaj towaru / usługi

GTU_01

Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_02

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.

GTU_03

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05

Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_07

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.

GTU_08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_09

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

GTU_10

Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU_11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).

GTU_12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ewidencji widnieć powinno wyłącznie jedno pole opisujące GTU dla danej faktury. W przypadku wprowadzania faktury wielopozycyjnej nadawać należy GTU dla faktury, a nie dla poszczególnych pozycji na fakturze. Wówczas przyporządkowanie robi się na następującej zasadzie:

  • faktura z jedną pozycją, niewymienioną w żadnym GTU – pomijamy oznaczenie kodem,
  • faktura z jedną pozycją, z towarem lub usługą zaliczaną do GTU – wpisujemy symbol właściwy dla tej pozycji,
  • faktura z dwiema (lub więcej) pozycjami , z których jedna zaliczana jest do grupowania GTU a druga nie – oznaczamy fakturę symbolem GTU właściwym dla tej jednej pozycji,
  • faktura z dwiema lub większą ilością pozycji z różnymi symbolami GTU – wpisujemy wszystkie symbole właściwe dla tej faktury), np. jeżeli przedmiotem transakcji udokumentowanej fakturą są towary np. z grup 01, 02 i 04 to podatnik wpisuje przy fakturze odpowiednio symbole „GTU_01”, „GTU_02” i GTU_04”.
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.