Cel szkolenia

 1. Poznanie ogólnych pojęć o sprzedaży i zasadach postępowania z klientami
 2. Zrozumienie procesu sprzedaży/wsparcie procesu
 3. Taktyki sprzedaży
 4. Negocjacje
 5. Maksymalizacja wydajności
 6. Ja jako osoba w procesie sprzedaży –moje pozytywne i negatywne cechy, które tworzą proces sprzedaży

Program szkolenia

 1. Cechy sprzedawcy –poznanie swoich preferencji
 2. Przekonania sprzedażowe
 3. Umiejętności i sposób postępowania:
 • Budowanie harmonijnej relacji z klientem
 • Zadawanie pytań w celu zrozumienia potrzeb klienta
 • Wywieranie wpływu aby móc ukazać zalety produktu
 • Prowadzenie efektywnej rozmowy telefonicznej
 1. Motywacja –jako zastrzyk energii do działania
 2. Etapy skutecznego procesu sprzedaży
 3. Ustalanie rzeczy ważnych i ważniejszych –priorytety
 4. Przygotowanie dobrego planu działania
 5. Wiarygodność –cecha, której oczekują kupujący
 6. Dopasowanie i odzwierciedlenie w komunikacji z klientem
 7. Nastawienie i odpowiednie podejście do klienta
 • Zasady zadawania pytań
 • Obszary, którymi warto się zainteresować podczas etapu sprzedaży
 1. Aktywne słuchanie –podstawowy element sprzedaży
 • Zasady aktywnego słuchania
 • Ograniczenia słuchania
 1. Podsumowanie

Metody stosowane podczas szkolenia

 1. Wykład z prezentacją
 2. Studium przypadku
 3. Ćwiczenia
 4. Ćwiczenia z parafrazy, klaryfikacji, zadawania pytań