Idea

Co czujesz? Na to pytanie pada albo lakoniczna odpowiedź, albo rozmówca jest zdziwiony o co pytamy. Bardzo często we współczesnym świecie nie mamy dostępu do swoich emocji, nie umiemy ich nazwać i rozpoznać u innych. To rodzi wiele nieporozumień i konfliktów. Często boimy się też okazywać emocje zwłaszcza te trudne. Zapominamy, że emocje są częścią nas, naszymi sprzymierzeńcami. Ważne aby umieć odpowiednio się z nimi obchodzić i rozwijać inteligencję emocjonalną.

 

Zakres tematyczny

1. Emocje i ich podział

2. Wiedza o sobie -samoświadomość emocji

3. Akceptacja -panowanie nad swoimi emocjami w trudnych sytuacjach

4. SOS zarządzania emocjami

Autodiagnoza inteligencji emocjonalnej

Poznanie gamy emocji

Rozpoznawanie emocji i nazywanie ich

Poznanie sposobów radzenia sobie z emocjami