Idea

Asertywność to umiejętność, która pozwala na swobodne funkcjonowanie w relacjach z ludźmi. Uczy wyrażania własnego zdania, mówienia o uczuciach oraz stawiania granic. Buduje adekwatną samoocenę, dopuszcza możliwość popełniania błędów. Osoby asertywne mają przekonanie, że zarówno one jak i inni są ok. Postawa asertywna wzmacnia poczucie własnej wartości. Umiejętność bycia asertywnym pomaga zadbać o siebie i swój dobrostan.

Zakres tematyczny

  1. Style zachowania się
  2. Komunikaty “ja” i “ty”
  3. Komunikowanie potrzeb i uczuć
  4. Asertywne wyrażanie i przyjmowanie pochwał
  5. Asertywne przyjmowanie i wyrażanie krytyki

Rozróżnianie zachowań asertywnych od uległych i agresywnych 

Lepsze zadbanie o siebie, stawianie granic

Radzenie sobie z krytyką

Odmawianie bez poczucia winy